College Hostels oldalak
College Hostels Kossuth Lajos KollégiumokAuguszta HostelWest Hostels

Kollégiumi Házirend

A diákotthonban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.
A diákotthoni szolgáltatások és juttatások, valamint a diákotthoni tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A diákotthon közösségének érdekét, valamint a diákotthonra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:
 
 • A diákotthonba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Diákotthoni státuszának megszűnésekor köteles diákotthoni címéről kijelentkezni.

 • A hallgatónak kötelessége betartani a „diákotthoni bentlakási feltételekben” valamint a diákotthonra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A diákotthoni tagok csak a diákotthon üzemeltetője által számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni. A diákotthon üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000 Ft alatti összértékű ékszerért, készpénzért és értékpapírért vállal felelősséget. A széfbérleti díjat a diákotthon hirdetményben teszi közzé.

 • Az átvett felszerelésekért, a diákotthonban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.

 • Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a diákotthon szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni. A lakóegységekben dekorálni csak az erre a célra felszerelt felületekre lehet.

 • A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. A diákotthon előre bejelentett időpontban kéthetente ágyneműcserét, előre bejelentett időpontban háromhetente fürdőszoba takarítást és ágyneműcserét biztosít. A diákotthon megbízottja ebben ezekben az időpontokban ellenőrzi a szoba állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.
   
  A hallgató köteles a lakóegységben a takarítás lehetőségét a hirdetményben megjelölt időszakban biztosítani. Ennek eszközei a rendrakás és az összepakolás.
  Amennyiben a hallgatók nem biztosítják a takarítás lehetőségét és az üzemeltető nem tudja kitakarítani azt, vagy a hallgatói lakóegységet takarítatlan állapotban találja, az üzemeltető felszólítja a hallgatót annak kitakarítására. Egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. A felszólítást követően 3 nap múlva az üzemeltető képviselője az egyetem képviselőjével együtt ellenőrzi a lakóegységet. Amennyiben a takarítatlanság további 1 nap türelmi időt követően is fennáll, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer)takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli. A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.

 • A diákotthonban állatot tartani tilos, kivéve a vakvezető kutyákat és az akváriumi díszhalakat. A diákotthon épületébe kerékpárt bevinni tilos. Tilos továbbá a Campus Hotel területén a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt birtokolni. A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz meghatározásánál a vonatkozó jogszabály (175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) az irányadó.

 • A folyosókon, a lakószobákban és a diákotthon közös használatú helyiségeiben (pl. folyosó, társalgók, erkélyek, konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.

 • A diákotthon „A” és „B” épületének főbejárata 0-24 között van nyitva. A diákotthonban lakó hallgató rendeltetésszerűen használja az elektronikus beléptető rendszert, a diákotthon üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépő kártyával.

 • A diákotthonban 8-24 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a diákotthonba, ha a látogatót fogadó diákotthoni hallgató a diákotthonban tartózkodik, hívásra a portán megjelenik vagy a szolgálatot teljesítő alkalmazott telefonon meggyőződött arról, hogy a vendéglátó fogadja őt.

  A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, illetve érvényes diákotthoni belépő leadásával történik. Cserébe a diákotthon alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a portán tartózkodhat.) Távozáskor a belépőkártya leadása ellenében kapja vissza a leadott igazolványát. Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég önköltségi áron köteles a diákotthonnak megtéríteni.

  Idegen személy a diákotthon szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a diákotthon lakója, illetve bejelentkezett vendége.

  A diákotthon életének zavartalansága érdekében minden, a diákotthonban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.

  Amennyiben a diákotthonban lakó hallgató látogatója 24 óráig nem hagyja el az épületet, köteles megfizetni a „távollévő hallgató férőhelyén történő elhelyezés” szállásdíját (lásd: (10) pont) függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette. A hallgató vendégeinek rendszeres, határidőn túli távozása a hallgató diákotthoni jogviszonyának fegyelmi úton történő megszüntetésének kezdeményezését vonhatja maga után.

 • A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért a hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz.

  Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének hozzájárulása szükséges.

  Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.

 • A diákotthon területén és a bejáratainak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül, a szabadban, az arra kijelölt helyen lehet. Kijelölt dohányzóhelyek: „A” épület: terasz, „B” épület: terasz. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. Amennyiben a hallgató nem a kijelölt helyen dohányzik és ebből a diákotthonnak rendkívüli kiadása keletkezik (pl. tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni azt.
  A tűzjelző rendszer érzékelőinek letakarása, manipulálása a tűzvédelmi szabályok szándékos megsértésének minősül és a diákotthoni férőhely megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.

 • A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!

 • A diákotthon lakójának kötelessége betartani a Kassai úti campusra vonatkozó közlekedési és parkolási rendet. Hallgatók által térítési díj fizetés nélkül használható parkolók: a Campus Hotel parkolóinak Zákány utcai szakasza.

 • A diákotthon lakói kötelesek az akóegységükben keletkezett hulladékot szelektíven gyűjteni és/vagy a tárolóegységekbe szétválogatva elhelyezni.

 • A Diákotthon üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a diákotthon rendje ellen vétenek. Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendégelszállásolást megtilthatják.A Házirendet többször igazoltan megsértőkkel szemben a diákotthon fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
 
A házirend megtartásáért a diákotthon közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.
 
A házirend hatályba lép: 2015. augusztus 24.
 
 
 
Gönczi Zsuzsanna
vezérigazgató
Campus Hotel ZRt.
 

Elérhetőségek

Útvonal tervezése: 4028 Debrecen, Kassai út 26. Hívjon minket: + 36 (52) 529-100
© 2018 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég: Campus Hotel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
WebDeb - Ahol a weblapok születnek...